At sylw Dosbarth Derbyn/For attention of Reception Class

Gwerthfawrogem pe bai plant y Derbyn yn dod â jar gwydr i’r ysgol wythnos nesaf os gwelwch yn dda.

We would appreciate it if Reception pupils could bring a glass jar to school next week please.

Diolch yn fawr/Thank you