At sylw Dosbarth Coed Ywen yn unig

Yfory, (21/10) bydd angen crys-t a siorts ar gyfer y wers nofio. Dewch a’r eitemau dillad yma gyda chi mewn bag plastig fel eu bod yn mynd nol yn y bag pan yn wlyb.  

 

Tomorrow, (21/10) t-shirt and shorts are needed for the swimming lesson. Please bring these items in a plastic bag so that they can be placed in the bag when they are wet.  

Diolch,

Miss Mostyn