At sylw Blwyddyn 5 a 6: For the attention of Years 5 and 6

Ni fydd drysau yr eglwys yn agor tan 6pm heno felly gofynnwn i’r plant gyrraedd rhwng 6 a 6.10pm os gwelwch yn dda.
The church doors won’t open until 6pm tonight, so we ask that the children arrive between 6 and 6.10pm please to begin promptly at 6.30pm. Diolch.