At sylw Blwyddyn 5 a 6/ For the attention of year 5 and 6

At sylw Blwyddyn 5 a 6 (Wythnos yma)
Bydd Bl. 6 angen dillad Ysgol Goedwig yfory, a dillad Ymarfer Corff dydd Mercher.
Bydd Bl.5 angen dillad Ymarfer Corff yfory, a dillad Ysgol Goedwig dydd Mercher.
For the attention of Years 5 and 6 (This week)
Year 6 will need Forest school clothing tomorrow, and their p.e kit on Wednesday.
Year 5 will need their p.e kit tomorrow and Forest school clothing on Wednesday.

Diolch am eich cydweithrediad.