At sylw Blwyddyn 5 a 6 / For attention of Year 5 and 6

Dydd Gwener, 13.10.23 / Friday, 13.10.23

A wnewch chi yrru eich plentyn i’r ysgol yn eu dillad Ymarfer Corff os gwelwch yn dda.  Hefyd, mae croeso iddynt ddod â gem fwrdd i’r ysgol yfory.

Please could you send your child to school in his/her P.E. clothes.  Also, they may bring a board game to school tomorrow.