At Sylw Blwyddyn 5 a 6 / For attention of Year 5 + 6

Os gwelwch yn dda a wnewch chi yrru eich plentyn i’r ysgol yfory, Dydd Gwener, Medi 8fed yn eu dillad ymarfer corff.

Bydd angen iddynt wisgo siorts du, crys-T gwyn, siwmper ysgol a ‘trainers’.  Hefyd, bydd angen iddynt ddod ag eli haul gyda nhw.  Diolch.

Please could you send your child to school tomorrow, Friday, September 8th in their P.E. kit.

They will need to wear black shorts, white T-shirt, school jumper and trainers.  Please also ensure that they have suncream with them.  Thank you.