AT SYLW BLWYDDYN 4, 5 a 6 YN UNIG – CogUrdd

Nodyn i atgoffa mai yfory yw’r diwrnod cofrestru olaf i rheini o flwyddyn 4,5 a 6 sy’n dymuno cystadlu yn y gystadleuaeth CogUrdd ddydd Mawrth nesaf. Mae’n hanfodol eich bod yn aelod o’r Urdd er mwyn cystadlu.
Just a polite reminder that tomorrow is the last day to register for those wishing to compete in the CogUrdd competition at the school next Tuesday. Your child must be a member of the Urdd in order to compete and his/her membership number must be on the form. Many Thanks.