At Sylw Blwyddyn 1 a 2 / For attention of Year 1 and 2

Ysgol y Goediwg / Forest School

Yn ystod y tymor yma bydd dosbarthiadau blwyddyn 1 a 2 yn cymryd tro i gael sesiwn Ysgol y Goedwig gyda Mrs Parkes ar brynhawn dydd Iau.

Er mwyn mynychu ysgol y goedwig bydd yn rhaid i’ch plentyn wisgo dillad addas sy’n cynnwys dillad sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau ac esgidiau addas i’w newid iddo er mwyn mynd allan i’r ardal ysgol y goedwig.

Dyddiadau Ysgol y goedwig

Dosbarth Clwyd – 14/9, 6/10 a 26/10

Dosbarth Gwenfro – 21/9, 12/10 a 9/11

Dosbarth Dyfrdwy – 28/9, 19/10 a 16/11

 

During this term the year 1 and 2 classes will be taking turns having a Forest School session with Mrs Parkes on Thursday afternoons.

To attend the forest school session your child will have to wear suitable clothes which include clothes that cover their arms and legs and suitable shoes to change into in order to go out into the forest school area

Forest School Dates

Dosbarth Clwyd – 14/9, 6/10, 26/10

Dosbarth Gwenfro – 21/9, 12/10, 9/11

Dosbarth Dyfrdwy – 28/9, 19/10, 16/11

 

Diolch

Staff Blynyddoedd 1 a 2