At sylw Blwyddyn 1 & 2 / For attention of Year 1 & 2

Addysg Gorfforol ac Ysgol Goedwig / Physical Education and Forest School

Addysg Gorfforol
Clwyd        Dydd Llun
Dyfrdwy     Dydd Mawrth
Gwenfro    Dydd Mercher

Ysgol Goedwig
Bydd dosbarth Gwenfro yn mynychu ysgol goedwig ar brynhawn Iau. Bydd angen i’ch plentyn wisgo dillad addas sy’n cynnwys dillad sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau a dod ag esgidiau hen/welis mewn bag os gwelwch yn dda.

Physical Education
Clwyd       Monday
Dyfrdwy    Tuesday
Gwenfro    Wednesday

Forest School
Gwenfro class will be attending forest school on Thursday afternoons. They will need to wear suitable clothes which include clothes that cover the arms and legs and bring old shoes/wellies in a bag please.

Diolch/Thank you