At sylw Bl.5/6: Ymarfer Corff

Bydd newid i’r sesiynau addysg gorfforol am yr hanner tymor nesaf./ This term there will be changes to our physical education sessions. 
Dydd Mercher/Wednesday: Dosbarth Coed Ywen – Tenis
Dydd Iau/Thursday: Dosbarth Clychau GresfforddGymnasteg
Dydd Gwener/Friday: Dosbarth San SilynNofio.
Bydd manlynion pellach ar bapur. 
There will be further information sent home.