Arddangosfa gelf Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 art exhibition

Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn hynod o brysur yn astudio amrywiol arlunwyr. Maent wedi cael eu hysbrydoli i greu darlun o’u hunain a maent yn awyddus i arddangos eu gwaith yn yr Oriel. Mae croeso i deuluoedd Bl 3 a 4 ddod i’r Oriel – manylion isod.

Years 3 and 4 have been very busy learning about various artists. They have been inspired to create a picture of themselves and are keen to exbibit their work in a Gallery. Years 3 and 4 families are welcome to visit the Gallery – details below.