Apêl Twrci/Syria – Turkey/Syria Appeal

Byddwn yn cynnal diwrnod di-wisg Dydd Gwener yma, 17eg Chwefror.  Caiff y plant ddod ac unrhyw gyfraniad a bydd yr arian a godir i gyd yn mynd tuag at apêl daeargryn Twrci a Syria.

We will be holding a non-uniform day this Friday, 17th of February.  The children may bring any contribution they like and all the money raised will go towards the Turkey and Syria earthquake appeal.

Diolch yn fawr/Many thanks