Apêl Pabi / Poppy Appeal

Byddwn yn gwerthu pabïau coch yn yr ysgol dros y dyddiau nesaf.  Os hoffech gyfrannu tuag at yr apêl, gyrrwch eich arian i’r ysgol mewn amlen os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

We will be selling poppies at the school over the next few days.  If you would like to make a donation towards the poppy appeal, please send your contribution to school in an envelope.  Thank you.