Apêl Pabi / Poppy Appeal

Os hoffech gyfrannu tuag at yr apêl pabi, gyrrwch eich arian i’r ysgol os gwelwch yn dda.  Yn ogystal â’r pabis papur arferol, mae gennym nifer cyfyngedig o nwyddau ar gael hefyd (gweler isod)

If you would like to make a donation towards the poppy appeal, please send your contribution to school.  As well as the usual paper poppies, there is also a limited amount of poppy themed goods available (see below)