Adroddiadau Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 reports

I rieni Blwyddyn 5 a 6 sydd wedi nodi yr hoffent ddod i’r ysgol i gasglu adroddiadau diwedd blwyddyn, byddant ar gael i’w casglu o 9:00am ymlaen bore ‘ma.

For Years 5 and 6 parents that have noted they’d like to collect the end of year reports from the school, they can be collected from 9:00am onwards this morning.