Addysg Gorfforol yn y Cyfnod Sylfaen / P.E lessons for the Foundation Phase

Rhwng rwan a Nadolig, mi fydd gwersi addysg gorfforol yn amrwyio yn dibynnu ar y tywydd ac ymarferion cyngherddau Nadolig. Felly, ni fydd angen gwisg penodol. 
Between now and Christmas, P.E lessons will vary depending on the weather and Christmas concert rehersals. Therefore, there will be no need for a P.E kit.