Addysg Gorfforol Dosbarth Gwenllian / Gwenllian class PE

Bydd gwersi Addysg Gorfforol dosbarth Gwenllian ar ddydd Mawrth, gan gychwyn yfory. Gall y disgyblion ddod i”r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol.

Gwenllian class Physical Education lessons will be on Tuesdays, starting tomorrow. The pupils can come to school in their PE kit.