Addysg Gorfforol Dosbarth Glyndwr / Glyndwr class PE

Oherwydd newidiadau staffio munud olaf y tu hwnt i’n rheolaeth, mae angen i ni newid diwrnod Addysg Gorfforol dosbarth Glyndwr o yfory i dydd Iau am yr wythnos yma yn unig, felly gwisg ysgol fel arfer yfory a gwisg addysg gorfforol dydd Iau. Ymddiheuriadau os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra.

Due to staffing issues beyond our control, we need to change Glyndwr’s class PE lesson from tomorrow to Thursday for this week only, so school uniform as usual tomorrow and PE kit on Thursday. Apologies if this causes any inconvenience.