Addysg Gorfforol Bl.5 a 6/ P.E Years 5 and 6

Nodyn i atgoffa y bydd angen i ddisgyblion blwyddyn 5/6 ddod yn eu gwisg ymarfer corff yfory os gwelwch yn dda.
Just a reminder that year 5 and 6 pupils will need to be in their P.E kits tomorrow please.
Diolch yn fawr.