Addysg Gorfforol Bl 5 a 6/ P.E Years 5 and 6

Nodyn i atgoffa y disgyblion y bydd angen dillad ymarfer corff eto heddiw. Dosbarth Clychau Gresffordd i ddod a’u dillad ysgol goedwig mewn bag.
A reminder that the pupils need to wear their P.e kit today. Dosbarth Clychau Gresffordd will need to bring their Forest School clothing with them also.
Diolch yn fawr