4Louis

 

 

 

 

Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael heddiw i’n diwrnod di wisg. Codwyd £590 tuag at elusen 4Louis ym Mhlas Coch a £270 ym Mro Alun. Bydd yr ysgol yn ychwanegu cyfraniad gan anfon cyfanswm o £1000 i’r elusen.

Thank you to everyone for their kind donations on our non uniform day today. A total of £590 was raised towards 4Louis at Plas Coch and £270 at Bro Alun. The school will also contribute so that £1000 is sent to the charity.