25/11/22 Gêm Cymru v Iran

Er mwyn dangos cefnogaeth i dîm Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch, het fwced neu unrhywbeth sy’n cynrychioli Cymru ddydd Gwener yma y 25ain o Dachwedd. Byddwn yn darlledu y gêm yn yr ysgol.
The pupils are welcome to wear red, a bucket hat, or anything that represents Wales to school on Friday to show support for Wales in the World Cup. We will be streaming the match live in school.