10/11/2022 Diwrnod gwisgo Coch, Gwyn a Gwyrdd/ Wear Red, white and green

Dydd Iau 10/11/2, bydd y disgyblion yn cymryd rhan yn Jambori yr Urdd i ddathlu Cymru yng nghwpan y byd. Mae croeso iddynt ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad coch, gwyn neu wyrdd fel rhan o’r dathliadau.
On Thursday, the children will be taking part in the Urdd’s Jamboree to celebrate the World Cup. The children are welcome to wear red, white or green clothing on this day as part of our celebrations.