Ysgol Morgan Llwyd (Blwyddyn 6 / Year 6)

Os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 6, mae ei athro/athrawes dosbarth wedi anfon e-bost ynghylch Ysgol Morgan Llwyd i gyfrif Hwb eich plentyn.  A allech chi sicrhau bod eich plentyn yn darllen ac yn ymateb i’r e-bost erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

If your child is in Year 6, his/her class teacher has sent your child an e-mail regarding Ysgol Morgan Llwyd to his/her Hwb account.  Could you please make sure that your child reads and responds to the e-mail by Friday.  Diolch yn fawr.