Ymweliad Blwyddyn 6 â Llyn Brenig / Year 6’s visit to Llyn Brenig

Bu disgyblion Blwyddyn 6 draw i Lyn Brenig fel rhan o’u gwaith thema ‘Dŵr’. Diolch unwaith eto i Arfona o Adran Addysg Dŵr Cymru am ddiwrnod o weithgareddau llawn hwyl.

Year 6 pupils spent the day at Llyn Brenig as part of their thematic work on ‘Water’.  A huge thanks once again to Arfona from Welsh Water’s Education Department for planning fun activities for the children.