Ymweliad Blwyddyn 6 â Llyn Celyn / Year 6’s visit to Llyn Celyn


 

 

 

Fel rhan o’u gwaith thema ‘Dwr’, aeth disgyblion Blwyddyn 6 am dro ar hyd argae Llyn Celyn.

As part of their thematic work on ‘Water’, Year 6 pupils walked along Llyn Celyn’s dam.