Twrnament pêl-droed yr Urdd /Urdd’s football tournament


 

 

 

 

Llongyfarchiadau i fechgyn blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol bu’n cystadlu’n Twrnament Pêl-droed Rhanbarth Fflint a Wrecsam yr Urdd yng Nglannau Dyfrdwy.  Roedd ymddygiad ac ymdrech y bechgyn yn wych.  Er i’r ddau dîm chwarae’n dda iawn, llwyddodd un tîm i gyrraedd y rownd gyn-derfynol a cholli ar ôl ciciau o’r smotyn!

Congratulations to the years 5 and 6 boys that competed at the Urdd’s Flint and Wrexham Football Tournament in Deeside. The boys’ behaviour and effort were brilliant.  Although both teams played well, one team reached the semi-finals and were knocked out of the tournament after a penalty shoot-out! 

Categories Dim Categori