Trosglwyddo Ysgol Morgan Llwyd (Bl.6) / Ysgol Morgan Llwyd Transition (Yr. 6)

Bydd angen i blant Blwyddyn 6, a fydd yn treulio’r tridiau nesaf yn Ysgol Morgan Llwyd, ddod i Ysgol Plas Coch fel arfer os gwelwch yn dda. Bydd bws yn cludo’r plant a’r staff i Ysgol Morgan Llwyd ac yn dychwelyd i Ysgol Plas Coch cyn 3:30pm.

Year 6 children, who will be spending the next three days at Ysgol Morgan Llwyd, will need to come to Ysgol Plas Coch as usual please.  A bus will transport the children and staff to Ysgol Morgan Llwyd and will return to Ysgol Plas Coch before 3:30pm.