Stondin Cacennau Macmillan Cake Stall

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 6 am godi £165 i Macmillan.  Diolch i’r disgyblion oedd wedi addurno cacen fel rhan o gystadleuaeth Bake Off Plas Coch ac i bawb oedd wedi prynu cacen er mwyn cefnogi’r elusen.

Congratulations to our Year 6 pupils for raising £165 for Macmillan.  Thanks to the pupils that decorated a cake as part of the Plas Coch Bake Off competition and to everyone that bought a cake to support the charity. 

Categories Dim Categori