Seremoni Wobrwyo y Siarter Iaith Awards Ceremony

 

 

 

Cafwyd seremoni wobrwyo draw yn Ysgol Bro Alun i ddathlu llwyddiannau ysgolion Cymraeg Wrecsam a Sir y Fflint.  Llwyddodd Ysgol Plas Coch i ennill Gwobr Arian y Siarter Iaith.  Ymlaen am y wobr aur rwan!  Diolch yn arbennig i Mrs Sian Wyn am ei gwaith caled yn cydlynu’r Siarter yn yr ysgol.

An awards ceremony was held at Ysgol Bro Alun to celebrate the successes of Wrexham and Flintshire’s Welsh schools.  Ysgol Plas Coch won the Siarter Iaith’s Silver Award.  Next stop is the Gold!  A special thanks to Mrs Sian Wyn for coordinating the programme in school.

Categories Dim Categori