Pencampwyr Pêl-droed Ysgolion Cymraeg Wrecsam / Wrexham (Welsh Schools) Football Champions

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Ysgol Plas Coch am ennill twrnament pêl-droed ysgolion Cymraeg Wrecsam draw yn Ysgol Morgan Llwyd.  Sgoriodd y tîm chwech gôl yn y gystadleuaeth gan ildio dim!

Congratulations to Ysgol Plas Coch’s football team for winning the Wrexham Welsh schools football tournament at Ysgol Morgan Llwyd.  As well as scoring six goals during the competition they didn’t concede a single goal!

Categories Dim Categori