Noson ffarwelio Blwyddyn 6 / Year 6 farewell evening

Rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 – Cofiwch am y noson i ffarwelio efo Blwyddyn 6 yn yr ysgol heno am 6:00pm

Year 6 parents and carers – A reminder about the Year 6 leavers evening tonight at 6:00pm at the school.