Noson agored Ysgol Morgan Llwyd / Ysgol Morgan Llwyd open evening

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 / FAO Year 6 parents and carers

Noson Agored Ysgol Morgan Llwyd / Ysgol Morgan Llwyd Open Evening

Mae llythyr uchod i sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 6 am noson agored i rieni a disgyblion Bl 6 yn Ysgol Morgan Llwyd.  Gellir gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2024 drwy’r ddolen isod. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 6ed.

There is a letter above for the attention of Year 6 parents regarding an open evening at Ysgol Morgan Llwyd for Year 6 parents and pupils.  Applications for a secondary school place for September 2024 can be made through the link below. The closing date for applications is November 6th.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolion-uwchradd

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/secondary-admissions