Nofio Blwyddyn 4 (genethod) / Year 4 swimming (girls)

Mi fydd merched Blwyddyn 4 yn mynd i nofio ar 10.6.22, 17.6.22, 1.7.22 a 15.7.22.  Gwerthfawrogem gyfraniad gwirfoddol o £1.50 yr wythnos tuag at y gost – i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.  Diolch.

The girls in Year 4 will be swimming on 10.6.22, 17.6.22, 1.7.22 and 15.7.22.  A voluntary contribution of £1.50 per week would be appreciated – to be paid through ParentPay please.  Thank you.