GWENFRO + GLYNDWR

Dydd Iau bydd y plant yn cael gwisgo eu siwmperi Nadolig a mwynhau cinio Nadolig blasus gan y gegin.  Hoffwn …

Mwy/More

Maes Parcio / Car park

Nodyn i’ch hatgoffa eto mai dim ond staff, dalwyr bathodyn glas a rhai sydd wedi cael caniatad penodol i barcio …

Mwy/More