Cystadleuaeth Dydd Santes Dwynwen/ St. Dwynwen’s Day Competition

 

Fel rhan o’n dathliadau Dydd Santes Dwynwen, roedd Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn awyddus i gynnal cystadleuaeth ddylunio llwy garu.  Os am y cyfle i ennill gwobr, mae angen i’ch plentyn ddylunio llwy garu sy’n cynrychioli ‘Cariad’ neu ‘Gymru’.  Mae angen i’r dyluniad fod wedi ei ddechwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, Ionawr 30ain.

Cystadleuaeth Llwy Garu (Dwynwen)

Mwy/MoreCystadleuaeth Dydd Santes Dwynwen/ St. Dwynwen’s Day Competition

#DyddMiwsigCymru / Welsh Language Music Day

Mae Chwefror 8fed yn #DyddMiwsigCymru.  Un o’n targedau Siarter Iaith eleni yw hybu cerddoriaeth Gymraeg felly mae Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer y diwrnod.  Mae’r Llysgenhadon wedi bod yn cyd-weithio ag Owain Williams o’r Urdd ar brosiect #DyddMiwsigCymru.  Mae Ows wedi llunio rhestr fer o ganeuon Cymraeg ac mae’r Llysgenhadon yn awyddus i ddarganfod pa gân yw hoff gân y disgyblion.  Oes modd i chi chwarae’r caneuon yn eich cartref fel bod ein disgyblion yn cael digon o gyfle i’w clywed os gwelwch yn dda?  Bydd cyfle i bob un disgybl bleidleisio cyn #DyddMiwsigCymru.  Mae posib gwrando ar y caneuon trwy ddefnyddio’r côd QR isod neu trwy ddilyn y ddolen. Diolch yn fawr.

Rhestr fer caneuon Cymraeg

Mwy/More#DyddMiwsigCymru / Welsh Language Music Day

Testun Trafod yr Wythnos / Weekly Discussion Topic

Pob bore dydd Mawrth, bydd Testun Trafod yn cael ei gyhoeddi yn y gwasanaeth ysgol gyfan.  Testun penodol ydy hwn i annog y disgyblion i drafod gwahanol bynciau.  Bydd cyfle i’r plant drafod y testun yn y dosbarth, yn y neuadd amser cinio, ar y buarth amser chwarae ac o amgylch yr ysgol.  Mae croeso i chi drafod y testunau gyda’ch plentyn hefyd.  Mwynhewch!

Testun Trafod yr wythnos hon – Pe bai gen i dri dymuniad…

Mwy/MoreTestun Trafod yr Wythnos / Weekly Discussion Topic

Dydd Santes Dwynwen – Gwisgo coch neu binc / St. Dwynwen’s Day – Wear red or pink to school

Mae Dydd Gwener yma, Ionawr 25ain, yn Ddydd Santes Dwynwen.  Santes Dwynwen yw santes y cariadon yng Nghymru.  Byddwn yn dathlu’r diwrnod yn yr ysgol a chaiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad coch neu binc ar y diwrnod – nid oes angen talu am gael gwneud hynny.  Mae’n gyfle i ni godi ymwybyddiaeth ein disgyblion o’u hetifeddiaeth Gymreig.

Mwy/MoreDydd Santes Dwynwen – Gwisgo coch neu binc / St. Dwynwen’s Day – Wear red or pink to school

Gemau Buarth gydag Ysgol y Rofft / Welsh Playground Games with The Rofft School

Braf oedd croesawu rhai o ddisgyblion a staff Ysgol y Rofft, Marford, i’r ysgol yn ystod amser cinio heddiw.  Roedd disgyblion Ysgol y Rofft eisiau dysgu Gemau Buarth Cymraeg i’w chwarae yn ystod amser chwarae; swydd ein Llysgenhadon Iaith oedd eu cyflwyno i gêm neu ddwy.  Roedd disgyblion y ddwy ysgol wedi mwyhau cymdeithasu a chwarae Gemau Buarth gyda’i gilydd.

Mwy/MoreGemau Buarth gydag Ysgol y Rofft / Welsh Playground Games with The Rofft School