Blwyddyn 6 / Year 6

Cofiwch mai heddiw yw’r diwrnod cau ar gyfer gwenud cais am le mewn ysgol uwchradd ym Medi 2023. A reminder …

Mwy/More

Blwyddyn 5 a 6

Byddwn nôl o Lan Llyn mewn tua 10 munud We will be back from Glan Llyn in around 10 minutes

Maes parcio / Car park

Mae’n rhwystredig iawn gorfod atgoffa rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd eto mai maes parcio ar gyfer y staff, dalwyr bathodyn glas …

Mwy/More