Neges i rieni Bl 6 / Message for Year 6 parents

Mae angen dychwelyd ffurfleni archebu ac arian am yr hoodies gadael i’r ysgol erbyn dydd Gwener yma, Mai y 3ydd os gwelwch yn dda.

The order forms and money for the leavers hoodies needs to be returned to school by this coming Friday, May 3rd please.