Neges i Ddosbarth Erddig / Note to Dosbarth Erddig

Fel y gwyddoch mae hi’n ddiwrnod ‘Plant mewn angen’ yfory. Caiff y plant wisgo dillad smotiog, pyjamas, dillad melyn ac ati i ddod i’r ysgol. Ond gan ei bod hi’n ddiwrnod ymarfer corff, a fedrwch chi sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo esgidiau addas e.e trainers neu pympau. Mi fydd ywers yn parhau fel yr arfer.
Diolch yn fawr

As you know it’s ‘Children in need’ day tomorrow. The children can wear spotty clothes, pyjamas, yellow clothes etc. But as it’s also P.E day, can you make sure your child is wearing appropriate footwear i.e trainers or pumps. The lesson will carry on as normal.
Thank you