Neges at Rhieni Blwyddyn 6 / Message to Year 6 parents

Mae’r cyfarfod ar gyfer rhieni plant Blwyddyn 6 yn y Saith Seren heno wedi ei ohirio.  Bydd y cyfarfod yn cymryd lle Dydd mercher nesaf, Mai 11eg am 7:30pm

The meeting due to be held at Saith Seren this evening regarding Year 6 Leavers celebrations has been postponed until Wednesday, May 11th at 7:30pm.

Diolch yn fawr / Thank you