Llun Blwyddyn 6 yn Y Leader / Year 6 photo in the Leader

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 / FAO of Year 6 parents and carers

Nodyn byr i adael i chi wybod y bydd llun disgyblion Blwyddyn 6 yn y ‘Leader’ Dydd Iau, Gorffennaf 7fed.  Os hoffech gopi, mae’n bosib prynu un o’r ysgol am 80c gyda 10c o bob copi yn rhodd i’r ysgol.

Just a quick note to inform you that a photograph of Year 6 pupils will be in the Leader on Thursday, July 7th.  If you would like a copy, you may buy one from the school for 80p.  10p of this will be donated to the school funds.