Llun Blwyddyn 6 – Leader – Year 6 Photograph

Bydd ffotograffydd o’r Leader yn dod i’r ysgol fore Dydd Llun nesaf, 20fed Mai i gymryd llun ymadawyr Blwyddyn 6.  Mae’r plant i wisgo eu ‘hoodies’ ymadawyr ar gyfer y llun os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

A photographer from The Leader newspaper will be coming to school on Monday morning, 20th May to take a photograph of the Year 6 leavers.  The children are to wear their leavers’ hoodies for the photo please.  Thank you.