Lansio ffilm ‘Profa dy Larwm’ / ‘Reasons to Test’ Film Launch

Ymunodd dysgwyr blwyddyn 6 â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Daniel Lloyd a rhai o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr ar gyfer lansiad ffilm fer wedi ei hamineiddio sy’n eich annog i brofi eich larwm mwg yn wythnosol.  Am fwy o wybodaeth ac i wylio’r ffilm cliciwch yma.

Year 6 joined the North Wales Fire and Rescue Service, Daniel Lloyd and some students from Glyndŵr University at the Catrin Finch Centre, Glyndŵr University to launch a new animation video urging people to test their smoke alarms on a weekly basis.  For more information and to view the film click here.