I sylw rhieni dosbarth Gwenfro / FAO parents of Gwenfro class

Mae gan ddosbarth Gwenfro barti yfory, Dydd Mercher, Gorffennaf 14eg, felly caiff y plant wisgo dillad eu hunain i ddod i’r ysgol.

Gwenfro class has a party tomorrow, Wednesday, July 14th, so the children may come to school in their own clothes.