I sylw rhieni dosbarth Dyfrdwy / FAO parents of Dyfrdwy class

Mae gan ddosbarth Dyfrdwy parti dydd Iau, Gorffennaf 15fed, felly caiff y plant wisgo dillad eu hunain i ddod i’r ysgol.

Dyfrdwy class have a party on Thursday, July 15th, so the children may come to school in their own clothes.