I sylw rhieni dosbarth Clwyd / FAO parents of Clwyd class

Mae gan ddosbarth Clwyd barti yfory, Dydd Gwener, Gorffennaf 16eg, felly caiff y plant wisgo dillad eu hunain i ddod i’r ysgol.

Clwyd class has a party tomorrow, Friday, July 16th, so the children may come to school in their own clothes