I sylw rhieni Blwyddyn 6 / FAO Year 6 parents

I’r rheiny ohonoch sydd a phlant yn mynd i Ysgol Morgan Llwyd fis Medi, mae’r ysgol wedi gofyn i ni rannu ei polisi gwisg ysgol efo chi – gweler isod.

For those of you with children starting at Ysgol Morgan Llwyd in September, the school have asked us to share their school uniform policy with you – see below.

Polisi Gwisg Ysgol Morgan Llwyd School uniform policy