I mewn i’r gôl! / Come on the Town!

Cafodd rai o ddisgyblion Blwyddyn 4 brynhawn gwerthchweil yn y Cae Ras yn gwylio’r Cochion yn erbyn Sutton United.  Fel rhan o’r prynhawn, cerddodd y disgyblion o amgylch y cae yn dangos eu baneri a grëwyd fel rhan o raglen iechyd a lles y clwb pêl-droed.  Trueni bod Wrecsam wedi ildio gôl yn eiliadau ola’r gêm!

Some Year 4 pupils enjoyed an afternoon at the Racecourse Ground watching the Reds against Sutton United.  During the afternoon, the pupils walked around the pitch showing their banners that they created as part of the football club’s health and well-being programme.  It was a pity that Wrexham conceded a goal in the dying seconds! 

Categories Dim Categori