Hwdi Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Hoodie

Os ydych chi am archebu hwdi i’ch plentyn, cofiwch mai’r diwrnod olaf i wneud hynny yw yfory, Mehefin 30ain:

https://topmarkuniforms.co.uk/products/ysgol-plas-coch-leavers-hoodie

Dewiswch yr opsiwn ‘pick up’ fel bod yr hwdis yn cael eu danfon i’r ysgol pan yn barod.  Bydd croeso i’r disgyblion wisgo’r hwdis ar ddydd Gwener, Gorffennaf 17eg, sef diwrnod olaf y plant yn Ysgol Plas Coch!

 

If you would like to order a hoodie for your child, please remember that the last day to do so is tomorrow, June 30th:

https://topmarkuniforms.co.uk/products/ysgol-plas-coch-leavers-hoodie

Select the ‘pick up’ option as the hoodies will be delivered to school together once they’re ready.  The children are welcome to wear their hoodies to school on Friday 17th, their last day at Ysgol Plas Coch!