Gymnasteg/Gymnastics – Dyfrdwy + Gwenllian

Rydym newydd gael ein hysbysu bod y wers gymnasteg yfory wedi ei ganslo oherwydd salwch yng Nghanolfan Chwaraeon Queensway.  Mae’r plant i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol os gwelwch yn dda.

We have just been informed that, due to staff illness at Queensway Sports Centre, tomorrow’s gymnastics lesson has been cancelled.  The children should come to school in their school uniform please.