Gwersi Addysg Gorfforol Bers ac Erddig / Bers and Erddig P.E. lessons

Bydd gwersi ymarfer corff dosbarthiadau Bers ac Erddig bob dydd Mercher gan gychwyn dydd Mercher yma, Hydref 5ed.

Bers and Erddig P.E. lessons will be on Wednesdays, starting this coming Wednesday, October 5th.