Gwenfro – Gwersi Tenis/Tennis Lessons

Mi fydd plant dosbarth Gwenfro yn mynd i gael gwers tenis am bythefnos ar brynhawn Dydd Mercher yr hanner tymor nesaf.  Byddant yn mynd draw i’r ganolfan tenis ar Fehefin 5ed a’r 12fed.  Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar y dyddiau yma.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £1.00 yr wythnos tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan denis.  Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

The children in Gwenfro class will be having tennis lessons for two weeks on a Wednesday afternoon next half term.  They will be going over to the tennis centre on June 5th and 12th.  Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and their school sweatshirt to come to school on these days.  We would appreciate a contribution of £1.00 per week to help with the cost the school have to pay the tennis centre.  Payment should be made through ParentPay please.